Steenpoel en Dreeflaan te Itterbeek: heraanleg wegenis en riolering

Waarom deze werken?

Binnen het strategische meerjarenplan wil de gemeente “Klaar zijn voor morgen” !

We gaan dit doen door te bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering

Met deze werken willen we…

  • ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen door het realiseren van een doelgerichte waterhuishouding (aanleg gescheiden rioleringsstelsel) en in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen.
  • een weg aanleggen voor de toekomst

Wat gaan we doen?

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, wat betekent dat we twee rioleringsbuizen zullen aanleggen: een rioleringsbuis voor het vuile water dat naar een waterzuiveringsinstallatie afloopt en een rioleringsbuis voor het regenwater dat we laten afvloeien naar de natuurlijke beekstructuren.

Naast een gescheiden rioleringsstelsel zullen we ook de openbare ruimte volledig heraanleggen.

Digitale infopresentatie

Ontwerpplannen

Hieronder kunnen jullie de ontwerpplannen vinden

Plan van de werken

Verloop van de werken

De werken zijn opgesplitst in 2 delen. 

Deel 1, Steenpoel start op 17 januari 2022 vanaf het kruispunt met de Weidestraat. Er zal gewerkt worden naar het kruispunt van de Dreeflaan.

Deel 2, Dreeflaan zal aansluitend op Deel 1 starten, werken zullen plaatsvinden vanaf het kruispunt Dreeflaan tot en met het kruispunt met de Ninoofsesteenweg. 

Eerst zal er gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel. Nadat de volledige riolering aangelegd is, zullen ook de overkoppelingen op de nieuwe riolering gebeuren. Hierna volgt de opbouw van de weg en voetpaden.

 

Meest gestelde vragen

Een exacte einddatum is onmogelijk te voorzien, dit hangt van heel veel factoren af. Het streefdoel is om alles klaar te krijgen tegen het begin van de zomer 2022

Er zal getracht worden om buiten de werkuren, indien mogelijk, de steenslag aan te leggen zodat je kan laden en lossen tot aan je woning. Te voet en met de fiets zal je woning altijd bereikbaar blijven. 
Volg zeker de instructies van de werfleider om ieders veiligheid te garanderen. Loop niet voor of achter de machines. De voetpaden zullen zo lang als mogelijk aanwezig blijven. 

De ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier in de werfzone worden uit noodzaak gewijzigd:

Huisvuil en PMD (afval in zakken) worden door de aannemer verzameld de ochtend van de ophaling. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien buiten te zetten. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Glas en papier kan door de aannemer niet verzameld worden en dient u zelf gratis naar het recyclagepark te brengen gedurende de werken.

De werfzone is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Daarom moeten alle wagens en andere voertuigen buiten de werfzone geplaatst te worden. Parkeren kan in de omliggende straten buiten de werfzone. 

Gezien de post per fiets geleverd wordt, zal deze geen grote hinder ondervinden. Voor pakjes die met een voertuig geleverd worden kan dit wel hinderlijk zijn. De nodige partijen zijn op de hoogte gebracht. 

De aannemer zal ervoor zorgen dat de werf veilig afgewerkt is en waar mogelijk een "minder hinder" steenslag aanbrengen. Er zal beperkte toegang zijn voor de bewoners, het doorgaand verkeer moet nog altijd de omleiding volgen. 

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van werken op het openbaar domein kunnen rekenen op een hinderpremie en desgevallend een sluitingspremie. (voorwaarden te vinden bij VLAIO)
Deze compensatie is een initiatief van het Vlaams Gewest, met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als bevoegde instantie. Meer info hier. 

Indien je een levering van meubelen of andere grotere zaken hebt,  je gaat verhuizen tijdens de werken of er dienen werken aan je huis te gebeuren waarvoor een aannemer tot bij je huis moet geraken. 
Als je een specifieke timing hebt waarop dit moet doorgaan, laat dit weten aan de projectleider of werfleider. Dan zal er samen gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om toegang te kunnen krijgen tot jouw woning/eigendom. 

Deze projectpagina zal up-to-date gehouden worden met alle nieuws. 

Uw afvalwater zal altijd kunnen wegvloeien via de riolering. Eerst zal de nieuwe riolering aangelegd worden waarna de huisaansluiting hierop aangesloten wordt. De afvoer zal ten allen tijde gegarandeerd blijven. 

Bij uw privé-afkoppeling zijn er 2 mogelijkheden om de werken uit te voeren: 

  1. u doet de werken zelf: u gaat zelf naar een aannemer zoeken en regelt alles
  2. u stapt mee in bij de collectieve aannemer: hier gaan de werken uitgevoerd worden door de aannemer van de gemeente. u hoeft geen extra zaken te regelen, wij regelen alles. 

BELANGRIJK: vergeet de afkoppelingsovereenkomst niet terug te sturen! Duid hierop ook keuze aan: “collectieve aannemer” of “zelf uitvoeren”. 

Bij de aanleg van de gescheiden riolering zullen er wachtaansluitingen klaar gestoken worden tot net voor de rooilijn. Hierop kan aangesloten worden. Mochten er nog geen aansluitingen klaar zitten, bengt u de afvoerleidingen samen tot net aan de rooilijn en verbindt u ze samen op de bestaande afsluiting. 

De afkoppelingswerken op jullie privé-domein dienen klaar te zijn tegen de voorlopige oplevering van de werken

De werfleider van de aannemer zal iedere dag aanwezig zijn op de werf of in de werfkeet. Met de meeste problemen kan je bij hem terecht, de gegevens zullen later nog bekend gemaakt worden
Naast de werfleider kan je nog altijd bij de gemeente terecht.

Staat je vraag hieronder niet bij of heb je specifieke vragen kan je altijd het vragenformulier invullen.