Sociale premie water en elektriciteit voor personen met een laag inkomen

Print

Wat

Personen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een sociale premie als tussenkomst in het water- en elektriciteitsverbruik.

Voorwaarden

- Inkomensgrens :

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres:

  • Alleenstaande zonder kinderen ten laste (maximum leefloon cat. 2 + 15%)                                                                       
  • Alleenstaande met 1 kind ten laste (maximum leefloon cat. 3 + 10%)
  • Echtpaar zonder kinderen ten laste (maximum leefloon cat. 3 + 10%)
  • De juiste bedragen van het leefloon vindt u hier: https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon 
  • De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 500,00 per persoon ten laste. Wanneer het kinderen ten laste betreft, worden die kinderen verstaan die recht geven op kinderbijslag.
  • Personen met een handicap, die deel uitmaken van het gezin worden gerekend voor twee eenheden

- De aanvrager moet 1 jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente Dilbeek op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke tussenkomst wordt uitbetaald. 

 - Er wordt geen rekening gehouden met het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van de gezinswoning tot 991,57 euro, vermeerderd met 136,34 euro per persoon ten laste.

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken aan het welzijnsloket te Itterbeek.

Jaarlijks aan te vragen vanaf 1 mei tot en met 30 juni!

 

Wat meebrengen

  • Kopie van het aanslagbiljet, de pensioenfiche of de fiche van het vervangingsinkomen.
  • Kopie van de laatste kadastrale inkomensbiljetten
  • Kopie van een recent betalingsbewijs van de elektriciteits- of waterrekening
  • Eventueel een kopie van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u minstens 66% gehandicapt bent ( 9 punten )

Bedrag

De premie bedraagt 100 euro per jaar.

Documenten