Dilbeek: iedereen mee!

Een Dilbeek voor én door de Dilbekenaar, daar staan we voor! Makkelijk gezegd, maar … 44.000 Dilbekenaren bij het gemeentelijke beleid betrekken… hoe doe je dat? Door dit toekomstige participatiebeleid samen met onze inwoners vorm te geven natuurlijk!

Op 1 april organiseerden we een digitaal infomoment als start naar een vernieuwd participatiebeleid. Het verslag van dit startmoment vind je hier.

Doorheen het participatietraject is het verder uitwerken van een adviesverleningsmodel op maat van Dilbeek één van de speerpunten. Hoe kunnen we de huidige adviesradenwerking nog versterken en verder vorm geven op basis van de noden van zowel burgers en verenigingen als bestuur. Op 6 mei vond hierrond een inspiratiesessie plaats. Het verslag van deze inspiratiesessie vind je hier. Als aanleiding voor debat gebruikten we ook een aantal filmpjes met getuigenissen uit andere steden of gemeenten. De links naar deze filmpjes vind je ook terug in het verslag.

Nu we inspiratie hebben opgedaan, hoog tijd om nu concreet naar adviesverlening binnen Dilbeek te gaan kijken. Aan de hand van 2 ontwerpsessies willen we een eigen adviesverleningsmodel op maat gaan tekenen. Deze ontwerpsessies ging door op woensdag 2 juni en donderdag 10 juni.

Op de inspiratiesessie van 6 mei werd al heel wat input gegeven over hoe adviesverlening georganiseerd zou kunnen worden. Hier vind je een geclusterd overzicht terug van de input die meegegeven werd.

 

Vragen?

Heb je in tussentijd al vragen voor ons in verband met participatiebeleid? Stel ze hieronder. 

 

De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening (volgens de GDPR van 25 mei 2018). Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Indien u niet meer geïnformeerd wenst te worden over deze dienstverlening, kan u daarvoor eenvoudig een mailtje sturen naar info@dilbeek.be.