Dilbeek: iedereen mee!

Een Dilbeek voor én door de Dilbekenaar, daar staan we voor! Makkelijk gezegd, maar … 44.000 Dilbekenaren bij het gemeentelijke beleid betrekken… hoe doe je dat? Door dit toekomstige participatiebeleid samen met onze inwoners vorm te geven natuurlijk!

Op 1 april 2021 organiseerden we een digitaal infomoment als start naar een vernieuwd participatiebeleid. Het verslag van dit startmoment vind je hier.

Doorheen het participatietraject is het verder uitwerken van een adviesverleningsmodel op maat van Dilbeek één van de elementen die aan bod zullen komen. Hoe kunnen we de huidige adviesradenwerking nog versterken en verder vorm geven op basis van de noden van zowel burgers en verenigingen als bestuur. Op 6 mei om 19u30 wordt als start van dit onderdeel een inspiratiesessie georganiseerd (gezien de geldende corona-maatregelen zal ook dit moment nog digitaal zijn). De weken nadien zal via workshops aan de slag gegaan worden met het uittekenen van een adviesmodel op maat van Dilbeek.

Praktisch:
  • De inspiratiesessie gaat door op 6 mei. Start is voorzien om 19u30. Vanaf 19u15 is de vergadering toegankelijk en kan je dus via bovenstaande link aansluiten. Rond 21u30 sluiten we af.
  • Omwille van de huidige coronamaatregelen gaat de inspiratiesessie nog online door (via Zoom). De sessie wordt professioneel begeleid, dus laat je hierdoor zeker niet afschrikken
  • Aansluiten op de digitale vergadering kan via deze Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/86393573480.
  • Problemen met aanmelden? Geef dit door via het formulier op www.dilbeek.be/participatie. We volgen alle vragen die binnenkomen ook tijdens de sessie via deze weg op.
Online participatieplatform https://doemee.dilbeek.be

Binnen het Dilbeekse participatiebeleid zal ook extra aandacht besteed worden aan digitale participatie. Op doemee.dilbeek.be vind je verschillende projecten terug waarvoor Dilbeek je inbreng nodig heeft.

Vragen?
Heb je in tussentijd al vragen voor ons in verband met participatiebeleid? Stel ze hieronder. 

De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening (volgens de GDPR van 25 mei 2018). Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Indien u niet meer geïnformeerd wenst te worden over deze dienstverlening, kan u daarvoor eenvoudig een mailtje sturen naar info@dilbeek.be.