Werken in Dr. R. Lambrechtslaan starten op 1 april

Terwijl de werken in de Neerhofstraat stilaan naar hun einde lopen, wordt alvast gestart aan fase 3. Vanaf 1 april wordt in het bovenste gedeelte van de Dr. R. Lambrechtslaan het wegdek volledig vernieuwd.

De volledige plannen zijn te raadplegen op onze website. De bewoners krijgen een brief in de bus met meer informatie.

Fase 1: Neerhofstraat tussen kruispunt Kalenbergstraat en Dr. R. Lambrechtslaan

In deze zone starten de werken ter hoogte van het kruispunt met de Kalenbergstraat. Er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de bovenbouw wordt vernieuwd. Het stukje Neerhofstraat tussen de Dr. R. Lambrechtlaan en het Neerhof krijgt een tractorsluis, er zal in de toekomst dus geen autoverkeer meer door kunnen rijden, behalve tractorvoertuigen. Er is tijdens de werken een omleiding voorzien langs de Kalenbergstraat en de Broekstraat.

Fase 2: Dr. R. Lambrechtslaan en Bronstraat

In deze fase worden er nieuwe rioleringen aangelegd en straten en voetpaden heraangelegd.

Fase 3: Dr. R. Lambrechtslaan

Tussen het kruispunt met de Bronsstraat en het kruispunt met de Weggevoerdenlaan zal enkel de bestaande weg opgebroken worden en volledig vernieuwd worden. De bestaande voetpaden zullen behouden blijven.