Bronstraat, Neerhofstraat en Dr. R. Lambrechtslaan te Dilbeek: Heraanleg wegenis en aanleg rioleringsstelsel

Omschrijving

Dit project omvat de Bronstraat, de Neerhofstraat vanaf het kruispunt met de Kalenbergstraat tot en met het kruispunt met de Dr. R Lambrechtslaan en de Dr. R. Lambrechtslaan tot het kruispunt met de Weggevoerdenlaan.

In de Bronstraat zal er een nieuwe riolering gelegd worden om zo de waterproblematiek die er is deels op te lossen. In de Dr. R. Lambrechtslaan zal enkel de weg vernieuwd worden.

Een deel van de Neerhofstraat zal enkel toegankelijk worden voor landbouwvoertuigen, voetgangers en fietsers door het creëren van tractorsluizen. Een aantal grachten zullen ook vernieuwd en verbeterd worden.

De werken werden afgerond in 2019

Plannen

Documenten