Masterplan Dilbeekse kern

Door de ligging van Dilbeek vlakbij onze hoofdstad is Dilbeek een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Maar niet alleen haar ligging, ook het groene, landelijke karakter, een ruim cultureel en recreatief aanbod en het sociale leven, maken van Dilbeek een aantrekkingspool.

De gemeente wil een herkenbaar centrumgebied met hoge kwaliteit en uitstraling creëren, waarin de verblijfsfunctie (wonen, werken, winkelen…) centraal staat en de kwaliteiten meer worden uitgespeeld. Uiteraard wil het bestuur dit via een totaalaanpak doen.

Er is gekozen  om een masterplan uit te werken. Dit plan moet resulteren in een globale visie op de ontwikkeling van de kern en een beeldkwaliteitsplan dat de aanzet kan vormen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.

Aandachtspunten in deze studie zijn volgende thema’s: mobiliteit, kwalitatief wonen en werken, een aangenaam handelscentrum creëren, kwalitatieve schoolomgevingen, aandacht voor zwakke weggebruikers, aandacht voor openbaar vervoer en voor een kwalitatief openbaar domein.

Documenten