Managementteam gemeente

Het managementteam van Groep Dilbeek is samengesteld uit de algemeen directeur, de financieel directeur, en de directeurs van de stromen. De burgemeester of een schepen die hij hiervoor aanduidt, kan de vergaderingen bijwonen als waarnemer.

Het managementteam werkt aan de realisatie van de doelstellingen van Groep Dilbeek. Elke directeur zet, in partnerschap en gedeeld leiderschap, zijn competenties en kennis in ten voordele van de hele Groep.

De directeurs staan elk ook in voor de overkoepelende strategie voor hun stroom en ze bewaken de coherentie op vlak van beleid en werking binnen Groep Dilbeek.

Samenstelling:

Marianne Vanden Houte Algemeen directeur
Vanessa Rouquart Financieel directeur
Sen Verdievel Directeur vrije tijd
Jeroen Visser 

Directeur burger & omgeving

Els Vanbelle Consulent organisatieontwikkeling

e-mail: voornaam.naam@dilbeek.be