Financieel beheerder

Print

De financieel beheerder staat in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, voornamelijk de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. De financieel beheerder bereidt het meerjarenplan, het jaarlijks budget en de interne kredietaanpassingen voor. Zij beheert de boekhouding en de jaarrekeningen. Ook staat Zij in voor financiële beleidsadvisering en financiële analyse.