Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt het ruimtelijk beleid voor de gemeente in de toekomst. Het is een ruimtelijke visie over welk ruimtelijk beleid  de gemeente de volgende jaren zal voeren inzake de open ruimte, het woonbeleid, de ruimte voor bedrijven en recreatie, de mobiliteit, ...

Het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Dilbeek is intusen in plenaire vergadering voorgelegd aan de hogere overheden en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) formuleerde op 15 september een advies voor de gemeenteraad.

Op 24 november 2009 heeft de gemeenteraad het ontwerp structuurplan voorlopig aanvaard.

Het openbaar onderzoek is intussen gesloten en de Gecoro heeft zich uitgesproken over de bezwaarschriften.

Op 7 september 2010 keurde de gemeenteraad de definitieve versie van het structuurplan goed. De deputatie van Vlaams-Brabant deed hetzelfde op 28 oktober 2010 en op 23 november 2010 verscheen de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Dilbeek in het Belgisch Staatsblad.

Hiermee is de procedure voor de opmaak van het structuurplan afgerond en kan het gemeentebestuur werk maken van de vertaling van de uitgezette beleidslijnen door de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), die in het bindend deel van het structuurplan opgenomen zijn.
 

Documenten