College van burgemeester en schepenen & vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college vergadert elke maandag en behandelt de vele uiteenlopende agendapunten. Beslissingen worden collegiaal genomen.

Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, 6 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De algemeen directeur is belast met het opstellen van de notulen en zorgt er voor, als hoofd van het gemeentepersoneel, dat de gemeentediensten de getroffen beslissingen uitvoeren.

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 2019 ook de taken van het vast bureau van het OCMW waar. 

De vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau zijn niet openbaar. Bijgevolg worden de agenda en de verslagen niet op de website gepubliceerd. 

Samenstelling

Besluiten

Regelgeving voor het bestuur