Besluitenlijsten college en vast bureau

Lokale besturen zijn voortaan verplicht om een oplijsting van de besluiten die het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau genomen hebben, te publiceren. Deze besluitenlijst moet binnen tien dagen nadat de besluiten genomen zijn op de website verschijnen.

Inzage en klachten

Iedereen kan inzage krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld staan. Neem hiervoor contact op met team organisatie (zie contactgegevens hiernaast). Ook heeft iedereen de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe dit gebeurt, leest u in de klachtenwegwijzer.