Animatoren

Home

Wie kan als animator aan de slag gaan?

Je:

 • bent of wordt minstens 16 jaar in het jaar dat je op het speelplein wilt staan.
 • bent goed met kinderen.
 • werkt graag toffe en originele spelletjes uit.
 • houdt van een actieve vakantiejob.
 • speelt graag toneel.
 • hebt veel fantasie.
 • hebt verantwoordelijkheidsgevoel.

Dan kan jij animator zijn op Speelplein Begijnenborre!

Stel je via onderstaande knop kandidaat om als (hoofd-)animator aan de slag te gaan!

Stel je hier kandidaat voor het speelplein

Lees hier de animatorengids

Afspraken en info animatoren speelplein Dilbeek
 1. Animator bij een leeftijdsgroep*
  Samen met je mede-animatoren ben je verantwoordelijk voor een groep van kinderen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Je maakt leuke en uitdagende activiteiten en begeleidt je groep bij een uitstap, workshop of voorstelling.
   
 2. Inclusie-animator
  Soms is het niet zo gemakkelijk voor kinderen om in een grote groep mee te spelen, te communiceren of te functioneren. Voor die kinderen, die wat extra zorg nodig hebben, heeft het speelplein een inclusiewerking. Kinderen die extra noden hebben, krijgen een inclusie-animator toegewezen of worden extra begeleid. De inclusie-animator zorgt ervoor dat het kind zo goed mogelijk mee kan functioneren met de leeftijdsgroep en de algemene werking van het speelplein.
   
 3. Taal-animator (week 1, 2, 5 en 6)
  In de zomervakantie gaat ook het taalkamp door op het speelplein. Als taal-animator ben je, samen met een taalcoach, in de voormiddag actief bezig met een taalgroep. In de namiddag spelen de kinderen van het taalkamp mee met de andere groepen van de speelpleinwerking. Je zorgt voor een vlotte overgang en bent hun houvast doorheen de week.
   
 4. Hoofd-animator
  Als hoofd-animator coach en coördineer je de ploeg van animatoren. Je zorgt er voor dat iedereen weet wat hij/zij moet doen en bewaakt de spelkwaliteit van de activiteiten. Samen met de speelpleinverantwoordelijke zorg je er voor dat kinderen én animatoren voldoende spel- en ontwikkelingskansen krijgen. In de zomer kan je er voor kiezen om één of meerdere weken als hoofd-ani te staan, of als jobstudenten (= 1 maand).

*Als speelpleinwerking vinden we het belangrijk dat iedere animator zichzelf kan ontwikkelen. Daarom spelen we in op talenten en uitdagingen.

Naast een geweldige en leerrijke ervaring krijg je ook een vergoeding per dag dat je op het Speelplein staat. Hieronder vind je de dagvergoedingen terug.

Profiel Vergoeding per dag
Animator met attest €79,04
Animator zonder attest
(vrijwilliger, stage)
€40,67
Schoolstage
(bv. lerarenopleiding LO)
n.v.t.
Hoofdanimator €92,25

 

Om een attest te bekomen volg je een animatorcursus en loop je twee weken stage op een plaats naar keuze. Zo een cursus is één en al speelplezier. Je krijgt de basis mee om een kei van een speel(plein)beleider te worden! Animatoren met een attest verdienen op ons Speelplein ook een centje meer. Niets dan voordelen dus!

Algemene info over wat het traject inhoudt en plaatsen waar je cursus kan volgen, kan je terugvinden op www.speelplein.net

Wist je dat de gemeente Dilbeek 75% van je cursusgeld terugbetaalt?
Breng je origineel bewijs van deelname binnen bij Team Jongeren of stuur het ons door via mail. Zorg dat alle gegevens volledig ingevuld zijn (rijksregisternummer, rekeningnummer, ...).

In onze speelpleinwerking willen we er naar streven dat onze animatoren volwaardige participanten kunnen zijn. Zij worden gezien als mensen die ook hun deskundigheid/kennis hebben op gebied van het speelplein. Wij proberen er voor te zorgen dat zij volledig opgenomen worden in de werking en dit een plaats is waar zij niet ‘enkel werken’, maar waar zij zich thuis voelen. Dit houdt in dat we goede begeleiding van beginnende animatoren heel belangrijk vinden, zodanig dat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, creatieve, gemotiveerde, verantwoordelijke animatoren. Deze visie zet zich ook voort in de begeleiding van onze stagiaires.

Op speelplein Dilbeek willen we een zo breed mogelijk aanbod creëren met het oog op talentontwikkeling en zelfontplooiing bij kinderen en jongeren. Dit willen we bekomen door in te zetten op 5 accenten:

 1. Spelen en spelplezier staan centraal
 2. Een evenwaardige integratie van vrij spel, taalstimulering, beweging en cultuur
 3. Animatoren inzetten op eigen talenten en interesses
 4. Een participatief platform met verschillende Teams, jongeren, kinderen en ouders
 5. Drempels wegwerken en het verhogen van de toegankelijkheid

Deze visietekst is geen letterlijk antwoord, maar een handvat om een zo breed mogelijk aanbod te creëren waarbij, naast spelplezier, zelfontplooiing en talenten centraal staan.

Meer info?
speelplein@dilbeek.be | 02/451.69.40