Masterplan Dilbeekse Kern deel 1

Print

De werken gaan van start

De vernieuwing van het centrum van Dilbeek staat voor de deur. De werken zullen in de eerste plaats in de Spanjebergstraat op 12 februari 2018 aanvangen. Gedurende deze periode zal het marktplein (parking aan de school) bereikbaar blijven. Deze ruimte zal dienen als parking, keerpunt en zoen en zoef zone. (Fase 1)  

Fase 2, werken aan de Kasteelstraat vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot en met het kruispunt van de Sportlaan, zal van start gaan op 5 maart 2018. Dit betekent dat de werken uit 2 beginnende fases bestaan die gelijktijdig zullen uitgevoerd worden, maar geen nood, het centrum blijft bereikbaar via de voorziene omleidingen. 

Omschrijving

Het Masterplan Dilbeekse kern werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 september. Het plan vormt een globale visie voor de Dilbeekse kern en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Voor de uitvoering werd het Masterplan opgedeeld in verschillende delen. In februari 2018 start met de heraanleg van de Spanjebergstraat, Kasteelstraat (deel), Verheydenstraat en de Sint-Alenalaan het eerste deel. 

Naast de heraanleg van straten en voetpaden, zal in samenwerking met Farys ook de riolering vernieuwd worden.

Er is een totaal investering voorzien van €4 880 923,87 (excl.btw).

Plannen

Verloop van de werken

Aangezien de aannemer in november niet van start heeft kunnen gaan en de voorziene einddatum behouden is gebleven, heeft de gemeente ervoor gekozen om de fasering van de werken te wijzigen. Fase 1 zal starten op 12 februari 2018 en fase 2 zal starten op 5 maart 2018.

De vooraf afgesproken einddatum blijft behouden, namelijk voorjaar 2019

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: Spanjebergstraat (Van de parking aan de scholen tot aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start: 12 februari 2018
  • Fase 2: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot en met het kruispunt met de Sportlaan) – start: 5 maart 2018
  • Fase 3: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Oude Smidsestraat tot en met het kruispunt met de Verheydenstraat) – start begin juni 2018
  • Fase 4: Verheydenstraat (van het kruispunt met de Kasteelsteelstraat tot het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start midden juni 2018
  • Fase 5: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot en met het kruispunt met de Baron de Vironlaan) 

  • Fase 6: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Baron de Vironlaan tot het kruispunt met de H. Moeremanslaan) 

De data voor fase 1 en 2 zijn officieel vastgelegd. Voor fase 3 en 4 zijn ze waarschijnlijk maar nog niet formeel. Data voor fase 5 en 6 worden later bepaald.

Tijdens de werken

Fase 1 en Fase 2 zullen dus ongeveer gelijktijdig starten. Tijdens de werken zullen zowel de Spanjebergstraat als de Kasteelstraat ontoegankelijk zijn.

Als oplossing zullen tijdelijk twee keerpunten gecreëerd worden op de parking van de betrokken scholen om zo het verkeer rond de scholen en parkings gestroomlijnd te laten verlopen. Het stukje Oudesmidsestraat (tussen parking en kruispunt Verheydenstraat) zal daarom gedurende de werken omgevormd worden tot een straat voor tweerichtingsverkeer.

Omleidingsborden zullen op de nodige locaties geplaatst worden.

Tijdens de werken zullen straten worden afgesloten en ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier aan huis worden dus uit noodzaak gewijzigd.

Uw afval zal voor huisvuil en PMD (afval in zakken) door de aannemer verzameld worden. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurd kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Documenten