Masterplan Dilbeekse Kern deel 1

Print

Fase 2 van de werken

Fase 2 van de werken start later dan voorzien. Start voorzien 9 april.

Dit als gevolg van:

  • Vorst op de werf zelf
  • Vorst bij de fabriek die de buizen aanleveren
  • Extra sonderingen die gebeurd zijn
  • En een week verplicht bouwverlof waarop de vertragingen aansluiten. Men had een week vroeger dan 9 april kunnen starten, maar dan zou deel Kaststeelstraat open gelegd worden en vervolgens zouden de werken stil liggen tijdens het verlof, daarom heeft men besloten de start over hun wettelijk verlof heen te plannen.

De werfvergadering gaat vanaf nu door op woensdag 9u in de werfkeet.

Omschrijving

Het Masterplan Dilbeekse kern werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 september. Het plan vormt een globale visie voor de Dilbeekse kern en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Voor de uitvoering werd het Masterplan opgedeeld in verschillende delen. In februari 2018 start met de heraanleg van de Spanjebergstraat, Kasteelstraat (deel), Verheydenstraat en de Sint-Alenalaan het eerste deel. 

Naast de heraanleg van straten en voetpaden, zal in samenwerking met Farys ook de riolering vernieuwd worden.

Er is een totaal investering voorzien van €4 880 923,87 (excl.btw).

Plannen

Verloop van de werken

Aangezien de aannemer in november niet van start heeft kunnen gaan en de voorziene einddatum behouden is gebleven, heeft de gemeente ervoor gekozen om de fasering van de werken te wijzigen. Fase 1 zal starten op 12 februari 2018 en fase 2 zal starten op 9 april 2018.

De vooraf afgesproken einddatum blijft behouden, namelijk voorjaar 2019

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: Spanjebergstraat (Van de parking aan de scholen tot aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start: 12 februari 2018
  • Fase 2: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot en met het kruispunt met de Sportlaan) – start: 9 april 2018
  • Fase 3: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Oude Smidsestraat tot en met het kruispunt met de Verheydenstraat) – start begin juni 2018
  • Fase 4: Verheydenstraat (van het kruispunt met de Kasteelsteelstraat tot het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start midden juni 2018
  • Fase 5: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot en met het kruispunt met de Baron de Vironlaan) 

  • Fase 6: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Baron de Vironlaan tot het kruispunt met de H. Moeremanslaan) 

De data voor fase 1 en 2 zijn officieel vastgelegd. Voor fase 3 en 4 zijn ze waarschijnlijk maar nog niet formeel. Data voor fase 5 en 6 worden later bepaald.

Tijdens de werken

Fase 1 en Fase 2 zullen dus ongeveer gelijktijdig starten. Tijdens de werken zullen zowel de Spanjebergstraat als de Kasteelstraat ontoegankelijk zijn.

Als oplossing zullen tijdelijk twee keerpunten gecreëerd worden op de parking van de betrokken scholen om zo het verkeer rond de scholen en parkings gestroomlijnd te laten verlopen. Het stukje Oudesmidsestraat (tussen parking en kruispunt Verheydenstraat) zal daarom gedurende de werken omgevormd worden tot een straat voor tweerichtingsverkeer.

Omleidingsborden zullen op de nodige locaties geplaatst worden.

Tijdens de werken zullen straten worden afgesloten en ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier aan huis worden dus uit noodzaak gewijzigd.

Uw afval zal voor huisvuil en PMD (afval in zakken) door de aannemer verzameld worden. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurd kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Documenten