Masterplan Dilbeekse Kern deel 1

Print

Fase 4 gaat van start

Op 31 juli starten de werken aan de Verheydenstraat (tussen Kasteelstraat en Ninoofsesteenweg).​ De aannemer voorziet de nodige omleidingen.

Het stukje Verheydenstraat tussen de Oude Smidsestraat (incl. kruispunt) en de Ninoofsesteenweg zal zo lang mogelijk worden opengehouden voor het verkeer. Wanneer dit stukje precies wordt afgesloten voor de werkzaamheden, wordt later nog gecommuniceerd. 

De aannemer zal tijdens deze fase ook de voetpaden, de parking aan de kasteelhoeve (hoek Kasteelstraat - Sportlaan) en de parking aan het marktplein (vlakbij de scholen Jongslag en Sint-Alena) afwerken.

De handelszaken blijven altijd te voet bereikbaar. Parkeren is mogelijk op de parking achter de kerk. Via het wegje langs de bank of de trappen naar de kerk steek je makkelijk door naar de Verheydenstraat.

Een precieze einddatum kan de aannemer momenteel nog niet geven.

Omschrijving

Het Masterplan Dilbeekse kern werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 september. Het plan vormt een globale visie voor de Dilbeekse kern en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Voor de uitvoering werd het Masterplan opgedeeld in verschillende delen. In februari 2018 start met de heraanleg van de Spanjebergstraat, Kasteelstraat (deel), Verheydenstraat en de Sint-Alenalaan het eerste deel. 

Naast de heraanleg van straten en voetpaden, zal in samenwerking met Farys ook de riolering vernieuwd worden.

Er is een totaal investering voorzien van €4 880 923,87 (excl.btw).

Plannen

Verloop van de werken

Aangezien de aannemer in november niet van start heeft kunnen gaan en de voorziene einddatum behouden is gebleven, heeft de gemeente ervoor gekozen om de fasering van de werken te wijzigen. Fase 1 zal starten op 12 februari 2018 en fase 2 zal starten op 9 april 2018.

De vooraf afgesproken einddatum blijft behouden, namelijk voorjaar 2019

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: Spanjebergstraat (Van de parking aan de scholen tot aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start: 12 februari 2018
  • Fase 2: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot en met het kruispunt met de Sportlaan) – start: 9 april 2018
  • Fase 3: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Oude Smidsestraat tot en met het kruispunt met de Verheydenstraat) – start begin juni 2018
  • Fase 4: Verheydenstraat (van het kruispunt met de Kasteelsteelstraat tot het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – start 31 juli 2018
  • Fase 5: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot en met het kruispunt met de Baron de Vironlaan) 

  • Fase 6: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Baron de Vironlaan tot het kruispunt met de H. Moeremanslaan) 

De data voor fase 4 is officieel vastgelegd.  Data voor fase 5 en 6 worden later bepaald.

Tijdens de werken

Fase 4 is ondertussen gestart, in een eerste fase zal het stukje Verheydenstraat tussen de Oude Smidsestraat (incl. kruispunt) en de Ninoofsesteenweg zal zo lang mogelijk opengehouden worden voor het verkeer. Wanneer dit stukje precies wordt afgesloten voor de werkzaamheden, wordt later nog gecommuniceerd. 

Omleidingsborden zullen op de nodige locaties geplaatst worden.

Tijdens de werken zullen straten worden afgesloten en ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier aan huis worden dus uit noodzaak gewijzigd.

Uw afval zal voor huisvuil en PMD (afval in zakken) door de aannemer verzameld worden. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurd kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Foto's van de werken

Documenten