Zefier cvba

Zefier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen. De statuten definiëren strategische participaties als “deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen van publiek of privaat recht die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde, actief zijn in de milieuvriendelijke energieopwekking en/of in de opslag van energie, hoofdzakelijk op het grondgebied van het Vlaams Gewest, met inbegrip van de gedeelten van de Noordzee waar België territoriale en exploitatierechten op kan doen gelden”.

Met 4,2 miljoen inwoners of 65 % van de Vlaamse bevolking is Zefier de facto de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco en Storm bieden via respectievelijk Electrabel Co-green cvba en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders en Portfineco), een crowdfundingplatform (projecten Portfineco met Eneco) en Storm cvba rechtstreekse burgercoöperatie aan.

Begin 2019 participeerde Zefier in 85 operationele windturbines met een nominaal vermogen van 209,05 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

De vennoten van Zefier zijn sedert 1 april 2018 de 175 deelnemers van vijf ten gunste van o.m. Zefier per 1 april 2018 gesplitste Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo, allen gemeenten van het Vlaams Gewest.

Documenten

Website