Welzijnskoepel

De Welzijnskoepel West-Brabant is een publiekrechtelijke OCMW-vereniging. Deze werd opgericht om een gezamenlijk antwoord te kunnen bieden aan:

  • Bestaande en nieuwe welzijnsnoden in de regio
  • De toenemende vraag naar gespecialiseerd personeel en diensten
  • De vraag naar overleg en afstemming tussen de OCMW's in de regio
  • De minimale schaalgrootte die vaak van overheidswege wordt opgelegd aan de diensten van de lokale besturen
  • Het opnemen van een signaalfunctie naar de bevoegde overheden

Dilbeek neemt volgende diensten af:

  •  gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  •  rechtshulp: juridisch advies voor sociale dienst
  •  schuldbemiddeling
  •  informatieveiligheid

Website