Welzijnscampus Nieuwenbos

Een zaal reserveren

Welzijnscampus Nieuwenbos

Locatie
Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
Vlaams-Brabant, België
Telefoon
02 451 53 69

Openingsuren en sluitingsdagen

Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Met de welzijnscampus heeft de gemeente Dilbeek een uitgebreide sociale infrastructuur waar meerdere partners uit het welzijnsveld kunnen beschikken over een goed uitgeruste en toegankelijke locatie. Dit gebeurde met de steun van Europese en provinciale middelen. Het gezamenlijk gebruik van de infrastructuur leidt tot een efficiënt en zuinig gebruik van (overheids-) middelen, een grotere samenwerking op lokaal en regionaal vlak en vooral een goede afstemming van de zorg voor de welzijnsvragen van de lokale en regionale bevolking. De welzijnscampus draagt zo bij tot een versterking van het welzijnsaanbod in de regio.

U vindt in de Welzijnscampus deze partners:


Wat doen we?

Inburgering
We organiseren een inburgeringsprogramma voor nieuwkomers en andere personen van buitenlandse herkomst.
Inburgering bestaat uit: een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO), Nederlandse taallessen, loopbaanoriëntatie en individuele trajectbegeleiding.
Daarnaast leiden we minderjarige nieuwkomers toe naar onthaalonderwijs en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Nederlands als tweede taal (NT2)
We geven anderstaligen informatie over cursussen NT2 en oefenkansen Nederlands in hun omgeving. Consulenten zoeken een geschikte cursus voor jou en verwijzen door naar de gepaste onderwijsinstelling.

Integratie
We ondersteunen overheden en organisaties bij hun diversiteitsbeleid door integratie- en taaldrempels weg te werken. 

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
We geven informatie, advies, vorming en begeleiding over de verblijfstatuten van vreemdelingen, hun sociale rechten en het internationaal familierecht.

Sociaal tolken en vertalen
We zetten sociaal tolken en vertalers in op vraag, leiden sociaal tolken en vertalers op en reiken certificaten uit.

Contact

Je kan enkel op afspraak terecht in het contactpunt in Dilbeek. Maak hier je afspraak.

vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
02 701 76 60
www.integratie-inburgering.be

In het buurtrestaurant kan u van maandag tot vrijdag elke middag genieten van een gezonde en betaalbare maaltijd. Er is een verminderd tarief voor mensen met een Participatiepas en voor 60-plussers. Maar iedereen is er van harte welkom.

Lees meer...

In een Centrum Algemeen Welzijnswerk (kortweg CAW) kan iedereen met om het even welke welzijnsvraag terecht voor info, advies en hulpverlening. Onze hulp- en dienstverlening is bovendien gratis.

Heb je persoonlijke vragen? Of loopt het moeilijk in je relatie ? Is er sprake van geweld in het gezin ? Wens je meer inzicht in het beheren van je budget of wil je hulp bij een dreigende uithuiszetting ? Loop dan binnen bij de hulpverlener van het CAW. Wij gaan met jou op weg en zoeken de meest passende hulp… 

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

CAW Halle-Vilvoorde
Poverstraat 75, B 48,
1731 Asse (PIVO-site)

02 613 17 00
onthaal@cawhallevilvoorde.be
www.cawhallevilvoorde.be

Basiseducatie helpt je om in je eigen tempo je kennis op te frissen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer of maatschappijoriëntatie.

Binnen elk domein hebben we cursussen op verschillende niveaus. Voor Nederlandstaligen en anderstaligen. Een greep uit ons aanbod: cursus rijbewijs, gezondheid, kunst en cultuur, computer, Nederlands, rekenen, Engels, Frans, …

Ligo Halle-Vilvoorde
Gemeenteplein 1
1501 Buizingen

02 252 51 50

https://www.ligo.be/halle-vilvoorde

 • Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands voor Anderstaligen
 • Informatica: van Ontdek je pc / tablet tot Programmeren
 • Handel: Bedrijfsbeheer
 • Mens & Wereld: van Sofrologie tot Lichaamstaal
 • Cultuur & Actua: alles over Wijnen, Cultuursteden of zelfs Klussen
 • Kookatelier: van Aperitiefhapjes tot Dessertenbuffet
 • Mode & Deco: van Patroontekenen over Kleur- & Stijladvies naar Naaiatelier
 • Beroepsopleidingen: Secretariaatsmedewerker, Boekhoudkundig Bediende, Kok en Hovenier

https://www.kisp.be/locatie?locatie=17 

Dilbeek

+32 2 582 86 29

Statiestraat 37, 1740 Ternat

In de welzijnscampus bouwen we aan een Huis van het Kind. Verschillende partners bundelen er hun aanbod rond gezins- en opvoedingsondersteuning.

Het Huis van het Kind wil uitgroeien tot een echte ontmoetingsplaats voor ouders. Gezinnen en opvoeders kunnen er terecht voor alles wat te maken heeft met het welzijn van kinderen: prenatale zorg, kinderopvang, opvoedingsvragen, vrijetijdsbesteding, gezondheid, … Zij zullen er ook kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Het Huis van het Kind richt zich naar alle ouders, toekomstige ouders, stiefouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Huis van het Kind Dilbeek is een initiatief van Gemeente en OCMW Dilbeek i.s.m. CAW HalleVilvoorde, Solidariteit voor het gezin, CGG PassAnt, Kind &Gezin, CLB Noordwest Brabant, CLB Pieter Breughel, 3Wplus, … 

huisvanhetkind@dilbeek.be

In de periode voor of net na de geboorte neemt een verpleegkundige van Kind en Gezin contact op met de ouder(s). De verpleegkundige gaat bij hen langs om kennis te maken, bespreekt met hen wat ze kunnen verwachten. Samen met de ouders maakt hij/zij afspraken over een dienstverlening op maat.

HUISBEZOEK
Een huisbezoek is het moment voor een rustig gesprek. Er is de nodige ruimte voor advies of informatie en het is een ideaal moment om vragen of ervaringen te bespreken.

GEHOORTEST EN OOGTEST BASISCONSULTEN op het consultatiebureau.
De consulten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties. Bij elk consult onderzoekt de arts of verpleegkundige de ontwikkeling van het kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Men gaat met ouders in gesprek over o.a. borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap, … INFORMEREN Brochures , website over allerlei gezondheidsen opvoedingsthema’s en kinderopvang, nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’, facebook (www.facebook.com/kindengezin) en twitter (@kindengezin)

EN ER IS NOG MEER
Soms zijn niet alle vragen van ouders beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan andere ondersteuning. We maken graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt… 

Inloopmoment iedere vrijdag van 10 tot 12 uur
Consultaties op verschillende momenten na telefonische afspraak.

www.kindengezin.be
De Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
Elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur

PIN is een sociaal economie onderneming die opereert op het kruispunt van maatschappelijke dienstverlening, interculturalisering en tewerkstelling. PIN stelt ervaringsdeskundigen met een migratieachtergrond te werk om via de methodiek van toeleiders te werken aan een inclusief beleid op maat van een partnerorganisatie.

PIN heeft als missie om te bouwen aan een inclusieve samenleving waar alle burgers volwaardig kunnen participeren. In Dilbeek ondersteunen toeleiders volgende projecten:

 • Onthaalgesprekken met nieuwe inwoners
 • Hulpverlening binnen het Lokaal Opvanginitiatief
 • VONK
 • Navigate You(th) - toeleiden van kinderen en jongeren met taal- en/of integratienoden naar het lokale vrijetijdsaanbod

Contactpersoon voor projecten in Dilbeek:

Joke Van Dooren - 0499 88 78 10 

joke.vandooren@vzwpin.be

www.vzwpin.be

VONK staat voor Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge Kinderen.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 – 3 jaar. Hiervoor werken we nauw samen met vijf organisaties:

 • OCMW Dilbeek
 • Kind & Gezin
 • Solidariteit voor het Gezin
 • CKG Sloebernest
 • CAW Halle - Vilvoorde
 • Welzijnsschakel Dilbeek 

We gaan samen op weg om op jouw vragen een zo gepast mogelijk antwoord te bieden. Dit kan op twee manieren: via contacten (consultaties of huisbezoeken) met de organisaties en via ouderbijeenkomsten.

Waarover kunnen jouw vragen gaan?

Je kind in volle ontwikkeling - Gevoelens van kinderen – Voeding - Verzorging en kleding – Slapen – Veiligheid – Gezondheid - Taal en communicatie – Zindelijkheid - Opvang en oppas – Kleuterschool – Opvoedingsvragen – Relaties – Premies - Financiële hulp - Hulp bij administratie - en nog zo veel meer…

Enkel op afspraak.

02 451 43 35
vonk@ocmwdilbeek.be

Op 15 juni 2023 wordt RSVK DE WOONKOEPEL deel van WOONMAATSCHAPPIJ PROVIDENTIA.

Adres:                Brusselsesteenweg 191 – 1730 Asse

Telefoonnummer:       02 452 72 43

WELZIJNSPUNT NIEUWENBOS IN GROOT-BIJGAARDEN : VOOR AL UW WELZIJNSVRAGEN !

Welzijnspunten

* Heb je vragen over jouw sociale rechten of wil je een participatiepas aanvragen?

* Zoek je hulp bij het invullen van documenten of bij de inschrijving voor een Dilbeekse school?

* Weet je niet bij welke dienst je terecht kan?

Een maatschappelijk assistent(e) zorgt er voor een warm onthaal en luistert naar jouw verhaal in het welzijnspunt. Je krijgt er informatie over jouw sociale rechten en de diensten waar je terecht kan om een oplossing te vinden.

Contact: 02 451 69 43 of welzijnspunt@dilbeek.be

Halte Kartonfabriek (bus 355, 571, 810 en 820)

FONS is één van de organisaties die in Vlaanderen het groeipakket uitbetalen.

Elke 2e dinsdag van de maand houdt FONS een spreekuur voor alle vragen rond het groeipakket in Welzijnscampus Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden.

Voor een afspraak, mail naar huisvanhetkind@dilbeek.be of bel 02 451 69 55.