Belastingen op het verstrekken van logies

Gegevens exploitant

Gegevens toeristische logies

Periode waarvoor aangifte geldt

Gegevens overnachtingen in dit kwartaal

*toeristen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van belasting
Per overnachting van een gast van ouder dan 12 jaar, betaalt u 2,5 euro.