VVSG

De VVSG is 

  • Belangenbehartiger: vertegenwoordigt en verdedigt de lokale besturen in tal van strategische beleidsdossiers
  • Dienstverlener: ondersteunt en versterkt lokale besturen met advies, vormingen, publicaties, communicatie
  • Netwerkorganisatie: brengt lokale besturen en hun partners samen en zorgt voor kruisbestuiving van kennis en goede praktijken

van en voor de lokale besturen.

Website