Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Wat

U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

  • als u achteruit rijdt
  • als u taxichauffeur bent en een klant vervoert
  • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
  • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.
Organisatie Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Adres Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel 02 277 31 11
Website FOD Mobiliteit en Vervoer - website
E-mail info.mob@mobilit.fgov.be

Voorwaarden

Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

Procedure

U kan aanvraagformulier (PDF-document) downloaden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dit formulier moet u laten invullen door een geneesheer en opsturen naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. U ontvangt vervolgens een vrijstellingsbewijs. Dit bewijs is strikt persoonlijk en dient u bij u te hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.