Vrije Nederlandstalige begeleidingscentra

Onze dienstverlening is gratis. Heeft u een vraag over leren, onderwijskeuzes, welbevinden of gezondheid, dan kan u bij ons terecht. Wij starten met een eerste gesprek waarin we uw vraag bespreken en mee op zoek gaan naar antwoorden. Het kan zijn dat we voorstellen om meerdere gesprekken te voeren, onderzoek te doen en de school of andere diensten te betrekken.

  • Voor ouders, leerlingen, studenten en cursisten
  • Voor onderwijspersoneel
  • Voor directies en administraties

Hoofdactiviteit: activiteiten voor Centra voor Leerlingenbegeleiding (C.L.B.)

Website