Voorlopig rijbewijs

Print

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Indien u reeds een voorlopig rijbewijs heeft gehad moet dit al minimum 3 jaar vervallen zijn.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs (voor het voorlopig rijbewijs met begeleider dient dit ook ondertekend te zijn door de begeleider(s)).
 • De foto en handtekening voor uw rijbewijs worden opgehaald via uw elektronische identiteitskaart. Is de foto of handtekening niet goed, moet er eerst een nieuwe elektronische identiteitskaart opgemaakt worden.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest van de rijschool. 

Bedrag

Betalen aan het loket kan enkel met bankkaart. Cash geld wordt niet aanvaard

 • Voorlopig rijbewijs model 18 - 2 jaar geldigheid: 22 euro 
 • Voorlopig rijbewijs model 12 - 1 jaar geldigheid: 21 euro
 • Voorlopig rijbewijs model 36 - 3 jaar geldigheid: 23 euro
 • Voorlopig rijbewijs model 3 - 1 jaar geldigheid: 21 euro

Duplicaat voorlopig rijbewijs (verlies, diefstal...): 20 euro + 1 euro gemeenteretributie per geldigheidsjaar