Uittreksel uit een geboorteakte

Dit document meteen in je mailbox

Wat

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat hebben recht op een afschrift of uittreksel van een geboorteakte die minder dan honderd jaar oud is.

Akten die meer dan 100 jaar oud zijn, zijn vrij te raadplegen.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Geboorteakte uit het buitenland

Als u in het buitenland bent geboren, moet u de geboorteakte aanvragen bij de plaats van geboorte in het buitenland.

Regelgeving

Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.