Uittreksel uit een geboorteakte

Dit document meteen in je mailbox

Wat

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

  Voorwaarden

  Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat hebben recht op een afschrift of uittreksel van een geboorteakte die minder dan honderd jaar oud is.

  Akten die meer dan 100 jaar oud zijn, zijn vrij te raadplegen.

  Procedure

  In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

  U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

  Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

  Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

  Geboorteakte uit het buitenland

  Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

  Regelgeving

  Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.