Uittreksel uit een echtscheidingsakte

Wat

Vanaf 31 maart 2019 werd de echtscheidingsakte afgeschaft. Je kan wel een huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding verkrijgen.