Uittreksel uit een huwelijksakte

Dit document meteen in je mailbox

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

Voorwaarden

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat hebben recht op een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte die minder dan vijfenzeventig jaar oud is.

Akten die meer dan vijfenzeventig jaar oud zijn, zijn vrij te raadplegen.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Regelgeving

Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justititie.