Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen

Wat

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.

Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Contact

Neem contact met onze dienst Wonen&Ondernemen: