Tijdelijke publiciteitsborden

Wat

Voor de promotie van een activiteit of een evenement kunt u tijdelijke publiciteitsborden plaatsen op het openbaar domein. 

U heeft 2 mogelijkheden: u vraagt toelating aan het gemeentebestuur om enkele tijdelijke publiciteitsborden te plaatsen op gemeentelijk openbaar domein en/of u vraagt toelating aan het Agentschap Wegen en Verkeer om de borden te plaatsen langs de gewestwegen. 

Het gemeentebestuur heeft 17 locaties geselecteerd waar organisatoren, na een voorafgaandelijke schriftelijke toelating, tijdelijke publiciteitsborden kunnen plaatsen. 

Dilbeek 

Westrand • Gemeenteplein • Kruispunt Vlaanderenlaan - Bodegemstraat • Kruispunt Molenbergstraat - d’Arconatistraat • Kruispunt Rozenlaan - Beeldhouwkunstlaan • Kruispunt Stationsstraat - R.Dansaertlaan • H. Moeremanslaan (openbare parking t.h.v. nr.146) 

Groot-Bijgaarden 

Kruispunt Brusselstraat - Molenberg • Kruispunt Brusselstraat - Bekkerzeelstraat • Nieuw keerpunt Gossetlaan • Bosstraat (Welzijnscampus )  

Itterbeek 

Overgang Doylijkstraat - Ijsbergstraat 

Sint-Martens-Bodegem

Kruispunt Ternatstraat - Kerselaereveldstraat

Schepdaal 

Kruispunt E. Eylenboschstraat - Dreef • Jan de Trochstraat - Ninoofsesteenweg • Kruispunt Isabellastraat - Lostraat

Sint-Ulriks-Kapelle 

Brusselstraat aan school De Kriebel 

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden langs gewestwegen moet u toelating vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer – district Halle: Alsembergsesteenweg 49, 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 363 88 11 - wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be

Welke wegen in Dilbeek worden door het Gewest beheerd? N8: Ninoofsesteenweg • N282: Lenniksebaan • N9: Nieuwe Gentsesteenweg • N9b: Pastoor Cooremanslaan • N9h: A. Gossetlaan deel voorbij Colmar, richting Zellik, St-Agatha-Berchem, voor de kerk • N9j: Pelgrims de Bigardlaan, vanaf witte villa tot Industrialaan.

Doelgroep

Socio-culturele activiteiten vb. eetfestijnen, opendeurdag school, actie school, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, acties van verenigingen...

Voorwaarden

Pas na het bekomen van een schriftelijke toelating mogen er tijdelijke publiciteitsborden op openbaar domein worden geplaatst.

De tijdelijke publiciteitsborden/affiches plaatst u volgens onderstaande spelregels:

 • enkel wanneer u een voorafgaandelijke schriftelijke toelating verkregen hebt, mag u tijdelijke publiciteitsborden plaatsen
 • enkel op de in de toelating opgenomen plaatsen mag u publiciteitsborden plaatsen.
 • het aantal publiciteitsborden per locatie beperken.
 • u mag pas 1 maand voor de activiteit plaatsvindt publiciteitsborden plaatsen
 • de publiciteitsborden moeten binnen de 48 uren na afloop van de activiteit verwijderd zijn. 
 • publiciteitsborden mogen niet worden bevestigd aan (palen van) verkeersborden of aan (palen van) verkeerslichten
 • publiciteitsborden mogen evenmin worden bevestigd aan verlichtingspalen of op openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteitskasten, bushokjes enz.
 • er mogen geen publiciteitsborden worden bevestigd aan of rond bomen
 • het plaatsen van bordjes in de bermen vermijden. Dit hindert onze onderhoudsdiensten
 • het zicht van de deelnemers aan het verkeer mag niet worden belemmerd
 • het gemak van de doorgang mag niet worden verhinderd
 • de publiciteitsborden en/of affiches mogen geen gevaar veroorzaken (vb. wanneer het publiciteitsbord of de affiche zou vallen).

De politie en gemeenschapswacht/vaststellers zullen toezien of de affiches reglementair worden aangeplakt. Als u geen toelating heeft of u de opgelegde voorwaarden overtreedt, moet u de publiciteitsborden op het eerste verzoek van de politie of gemeenschapswacht/vaststellers verwijderen. Doet u dit niet dan kan de gemeente overgaan tot de ambtshalve verwijdering, op kosten en risico van de overtreder. Bij overtreding is in eerste instantie de aanbrenger van de affiches verantwoordelijk, in tweede instantie de verantwoordelijke uitgever. Het opleggen van een administratieve geldboete blijft eveneens tot de mogelijkheden behoren. 

Procedure

Een toelatingsaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier.

Ten laatste 8 weken voor het plaatsen van de publiciteitsborden moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat u de toelating voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Documenten