Afspraken & maatregelen

Home

Afspraken speelplein

Voor een vlot verloop van de speelpleinwerking:

 • De werking loopt van 7u tot 18u. Buiten deze uren worden kinderen niet opgevangen.
  Vooropvang Speelpleinwerking Na-opvang
  7u - 9u 9u - 16u 16u - 18u

  Aanmelden: VOOR 9u! Wanneer je kind niet ingeschreven is, kan hij/zij niet op het speelplein blijven. Inschrijven op de dag zelf is NIET mogelijk.
  Afhalen: NA 16u. Naam + handtekening schrijven op de uitschrijflijst.

 • Kinderen die alleen naar huis gaan, hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.
 • Wanneer je kind normaal gezien de bus neemt, maar omwille van omstandigheden uitzonderlijk niet. Verwittig dan de begeleiding a.u.b.
 • Als je kind medicatie neemt, meld je dit schriftelijk (doktersattest) aan de hoofdanimator met de vermelding van wat, hoe, wanneer en hoeveel.
 • De kinderen krijgen per dag twee drankjes (om 12u en 15u30) en één koek of stuk fruit (om 15u30).
 • Het is dus wenselijk om je kind een extra drankje en koekje/fruit mee te geven. Daarnaast brengen de kinderen hun eigen lunchpakket mee, bij voorkeur in herbruikbare verpakking.
 • Laat snoepgoed, speelgoed of dure spullen thuis.
 • Zorg dat de (speel-!)kledij van je kind aangepast is aan het weer. Vergeet bij zwemmen het zwemgerief van je kind niet; er zal geen materiaal uitgeleend worden.
 • Verloren voorwerpen worden tot één maand na het einde van de speelpleinperiode bewaard.
 • TIP: signeer kledij, brooddoos, rugzakje, … van je kind(eren)!
 • Wij vragen dat de kleuters zindelijk zijn en kunnen meespelen.
 • Soms gebeuren er toch nog ongelukjes (pipi/kakabroek): voorzie reservekledij a.u.b.
 • Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.
 • Aan de kinderen die de speelpleinwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden. Dit gebeurt steeds na overleg met animatoren, hoofdanimatoren, Team Jongeren en de betrokken ouders.
 • Wij spelen in het Nederlands. Wanneer je kind geen Nederlands kent, verwijzen we jullie graag door naar de taalkampen. (Meer info: Team kind- en jongerenwelzijn)
Bekijk hier alle afspraken van de speelpleinwerking

Coronamaatregelen (ZOMER 2021)

Update 12/05/2021:
Iedereen tussen de 3 en 14 jaar kan deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. De voorwaarden zijn:

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de werking als hij/zij schriftelijke toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Bekijk hier of je binnen een risicogroep valt.
 • Wanneer iemand ziek is voor de start van het speelplein (minimaal 3 dagen terugtellen) mag deze niet meer deelnemen. Dit geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, animatoren, toezichters, …
 • Het is de bedoeling dat zodra de weekwerking start, zowel kinderen als animatoren een volledige week enkel contact hebben met hun gezinsbubbel en de speelpleinbubbel. Aan ouders wordt gevraagd om niet te ‘shoppen’ in het aanbod en voor één ‘speelbubbel’ per week te kiezen.

We gaan uit van het principe dat iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod en de activiteiten dus open voor alle kinderen en jongeren indien de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan. Wanneer er een kind of co-animator met specifieke noden wilt deelnemen aan de werking zullen we eerst in gesprek gaan met de ouders en begeleidende huisarts. Nadien wordt bekeken of er voldoende begeleiding voorzien kan worden om het kind of de co-animator te laten deelnemen aan de werking. (Meer weten over onze inclusiewerking? Meer info vindt u hier.)

Het bewaken van persoonlijke en materiële hygiëne is enorm belangrijk tijdens alle jeugdactiviteiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt en zijn dus cruciaal. Voor de speelpleinwerking zullen volgende zaken georganiseerd worden om de hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden zo goed mogelijk op te volgen:

Mondmaskers

 • Ouders en externen zullen verplicht een mondmasker moeten dragen bij het betreden van het domein.

Maximum 100 (juli) en 130 (augustus) kinderen

 • In juli kunnen er 100 kinderen deelnemen aan de speelpleinwerking. In augustus kunnen er 130 kinderen deelnemen.
 • De tieners (12- tot 14-jarigen) krijgen een aparte werking in Kasteel La Motte. Bekijk hier het programma voor de tieners.

Hygiëne

 • We bouwen een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes en bij het 4-uur, bij het gebruik van materialen, bij aankomst op het speelplein, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne.
 • We zorgen voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.
 • We voorzien voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden.
 • Hoesten en zakdoeken: we voorzien gesloten vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken.

De contactbubbels zijn groepen van maximaal 100 (juli) of 130 (augustus) personen die een vaste samenstelling hebben. Binnen deze bubbel is contact mogelijk. Een speelpleinwerking kan dus uit meerdere bubbels bestaan maar die bubbels hebben geen contact met elkaar.

 Voor deze zomervakantie zullen we met 2 contactbubbels werken zodat er dagelijks 120 (juli) of 150 (augustus) kinderen en tieners kunnen deelnemen.

LOCATIE GEBOORTEJAREN*
JC Castelhof
Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem
°2018 - °2010
Kasteel La Motte
Lumbeekstraat 20, Sint-Ulriks-Kapelle
°2009 - °2006

We organiseren speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten per bubbel die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij fysiek contact niet gestimuleerd wordt en intensief contact zoveel mogelijk vermeden wordt. Het (spel)materiaal wordt steeds grondig ontsmet.

Er worden tijdens de weken extra workshops en voorstelling gepland die coronaproof kunnen doorgaan.

INSCHRIJVEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE KAN VANAF 13/05/2021

Ouders kunnen hun kind(eren), net zoals bij andere vakantieperiodes, inschrijven via het online inschrijfprogramma Ticketgang. Voor ouders die geen eigen internetverbinding of multimedia hebben voorzien we alternatieven (zie hier).

Kinderen schrijven zich in voor een volledige week. Inschrijven per dag is momenteel niet mogelijk om de contactbubbels per week te kunnen garanderen.

Wat als mijn kind toch niet meer kan deelnemen door ziekte of uit veiligheid?

We vragen momenteel geen doktersattest meer bij afwezigheid omdat het verplicht is om bij lichte ziektesymptomen al thuis te blijven. Een terugbetaling wegens ziekte kan gevraagd worden. We rekenen uitzonderlijk geen administratieve kost aan bij annulatie. Het is belangrijk om in uw account op Ticketgang uw rekeningnummer in te vullen zodat de terugbetaling vlot kan verwerkt worden. 

Voor de overheid is het heel belangrijk om personen te kunnen traceren bij een besmetting. We gaan dus met veel zorg om met de administratie en zullen indien nodig de contactgegevens van de gezinnen delen met bevoegde instanties. Meer info over welke gegevens we gebruiken vindt u hier.

Het busvervoer kan doorgaan.

 • Ouders dragen een mondmasker aan de bushalte.
 • Voor tieners is het niet mogelijk om de speelpleinbus te nemen.

Inschrijven voor het busvervoer doet u ook via Ticketgang.
Hier vindt u alle haltes en uren.

We stimuleren ouders en kinderen om met de fiets of te voet te komen.

JEUGDCENTRUM CASTELHOF

 • Adres: Molenstraat 102, 1700 Sint-Martens-Bodegem
 • Trein: station Sint-Martens-Bodegem (1 min. stappen)
 • Bus: 116 (1 min. stappen)

KASTEEL LA MOTTE (Tienerplein)

 • Adres: Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
 • Trein: station Sint-Martens-Bodegem (20 min. stappen)
 • Bus: 355 (5 min. stappen)

 1. Bij het vermoeden van ziek zijn plaatsen we het kind of de animator in een kindvriendelijke ruimte waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.
 2. Bij het vaststellen van een besmetting volgen we het advies van de jeugdwerkkoepels en de draaiboeken van de Vlaamse Overheid. We contacteren bij de vaststelling het contactonderzoekcentrum en delen onze aanwezigheidslijsten en het logboek. Het is aan hen om volgende stappen te zetten en de huidige speelpleinwerking te evalueren.

Het vaststellen van een besmetting betekent niet automatisch dat de gehele werking geannuleerd dient te worden. In dit geval zullen we de eventuele stappen en vragen van het contactonderzoekcentrum opvolgen. We communiceren tijdig met de ouders.