Vrijwilliger in de kinderopvang

De werkdruk in de kinderopvang ligt enorm hoog, daar kunnen ook wij niet om heen. Onze kinderbegeleiders kunnen dan ook best wat extra ondersteuning van vrijwilligers gebruiken. Zij zijn een echte meerwaarde voor onze kinderopvang.

Welke voorwaarden gelden er voor vrijwilligers?
 • minstens 18 jaar zijn;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 2B) hebben
 • wij zorgen voor de nodige en verplichte verzekeringen
 • een attest medische geschiktheid hebben waaruit blijkt dat de persoon geen fysieke en psychische beperking of aandoening heeft die de opgevangen kinderen in gevaar kan brengen
Profiel van een vrijwilliger:
 • een hart voor jonge kindjes, werkt heel graag met én voor jonge kindjes
 • enthousiast en werkt graag samen in een team
 • wil graag een steentje bijdragen aan onze kwalitatieve werking
Taakomschrijving:
 • Je biedt ondersteuning aan de kinderbegeleiders bij uiteenlopende pedagogische activiteiten met onze kinderen. We houden hierbij graag rekening met de talenten en interesses van elke vrijwilliger. Mogelijke activiteiten zijn: een herfstwandeling maken, zingen en dansen met de kindjes, een boekje voorlezen, samen knutselen, samen knuffelen op de mat en zo veel meer;
 • helpen tijdens eetmomenten
 • helpen bij allerlei huishoudelijke taken

Het takenpakket wordt steeds besproken met elke vrijwilliger. Die geeft zelf aan welke taken hij/zij wil uitvoeren binnen en welke liever niet, zodat iedereen zich comfortabel voelt bij wat ze al dan niet doen binnen onze werking.

Opgelet!
De vrijwilliger kan nooit de activiteit van een kinderbegeleider overnemen en dus nooit alleen voor de opvang instaan en meegeteld worden voor de ratio. Alle taken gebeuren altijd onder begeleiding van een gekwalificeerde kinderbegeleider.

Aanwerving van vrijwilligers
 • We plannen een kennismakingsgesprek
 • Verloopt dit goed? Dan maken we concrete afspraken rond takenpakket, planning...
 • De vrijwilliger ondertekent een overeenkomst en bezorgt ons de verplichte documenten

Stuur bij interesse een mailtje naar kinderopvang@dilbeek.be