Samenscholing, manifestatie, optocht

Wat

Organiseert u een samenscholing, manifestatie of optocht? Vul dan het formulier 'melding samenscholing, manifestatie, optocht' in.

Procedure

Een melding tot samenscholing kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier.

Ten laatste 10 werkdagen voor de samenscholing of optocht moet u het medlingsformulier indienen. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Een melding van een samenscholing, manifestatie of optocht wordt doorgegeven aan de politie en de noodplanambtenaar.

Documenten