Rommelmarkt en/of garageverkoop

Wat

Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter, zoals een rommelmarkt of garageverkoop, vallen onder de verkopen door particulieren van hun eigen goederen (art.6 KB 24-09-2006). Individuele particuliere verkopen op eigen domein zijn toegestaan zonder aanvraag.

Wanneer ze plaats vindt tijdens een manifestatie die verschillende niet-professionele verkopers verenigt, dient deze vooraf toegestaan te worden. Organisatoren moeten toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.  

Voorwaarden

  • particulieren mogen enkel verkopen wat ze thuis hebben en niet meer gebruiken
  • er mogen geen nieuwe of zelf geproduceerde voorwerpen worden verkocht. Wat wel mag zijn niet-geopende of gebruikte producten waarvan men ziet dat de verpakking vergeeld of gescheurd is.
  • stockverkoop of uitverkoop door een handelaar is niet toegestaan
  • indien een professionele rommelmarktverkoper op de rommelmarkt wenst te staan, dient hij in het bezit te zijn van een machtiging ambulante handel.

Regelgeving

Procedure

Organisatoren moeten toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.  Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden bij het evenementenloket.