Reglement ter bestrijding van leegstaande gebouwen en woningen