Reglement op het toekennen van het ereburgerschap en de medaille van verdienste