Regelgeving voor personeel

De rechten en plichten van het personeel zijn vervat in een rechtspositieregeling en een deontologische code.