Publiek evenement

Wat

Een publiek toegankelijke activiteit of gebeurtenis die doorgaat in een gebouw, een tent of openlucht op publiek of privaat terrein.

In het aanvraagformulier 'toelating publiek evenement' komen het veiligheidsaspect, verschillende toelatingen (vb. sterke drank, verkeersmaatregelen, afwijking geluidsnormen, publiciteitsborden), de eventuele subsidies en de logistieke ondersteuning (vb. vervoer materiaal, podium) aan bod. 

Doelgroep

Grote evenementen vb. CubaNight, Oosthoek Live, Noenbeatz, Turbulence...
Fuiven vb. Openluchtfuif Chiro Bodegem, fuif JK Vuilbak, Aspifuif, fuif JK Paddestoel, bal Regina Caelilyceum, Summersound, fuif Godzijdrank, Ouders-op-zwier-fuif, Pele Pele fuif Scouts De Pelgrims...
Festivals vb. Jospop, Vijverfestival, Voodoo Village...
Meerdaagse evenementen vb. Brasserfeesten, Kermis St-Anna, Schepdaal Feest, Beugoem Zweet, Bouwkermis Savio, Nachtegaal Feest, Kapelle Kermis, Bijgaarden Kermis...
Markten vb. kerstmarkt, paardenmarkt...
Brussels Kart Expo vb. Eroticabeurs, Esteraz Verde...

Procedure

Een toelatingsaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier.

Ten laatste 8 weken voor het evenement moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. Bij grote activiteiten is het aangeraden om het aanvraagformulier vroeger in te dienen. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat u de toelating voor de organisatie van het evenement hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Documenten