Poolstok

Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen) biedt aan lokale overheden een breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, als in de brede
P&O-activiteiten, zoals onder meer arbeidsmarktcommunicatie, assessment centers, doorlichting van organisaties, optimaliseren van processen, evaluatie, outplacement, coaching, interim-management, beleidsplanning.

Documenten

Website