Oudercomité

Print

Het oudercomité is een groep enthousiaste ouders die zich sterk verbonden weet met de school, die klaar staat om te helpen waar nodig en verschillende activiteiten organiseert om de school en de kinderen te ondersteunen. 

Het oudercomité komt op regelmatige basis samen en er worden allerhande zaken besproken zoals opvang, verkeersveiligheid, warme maaltijden, samenwerking met de leerkrachten… Verder bespreken we ook de verschillende activiteiten die we organiseren (Bbq, quiz, wafeltjesverkoop, oudercafé, schoolfeest…) 

De algemene doelstelling van het oudercomité bestaat er uit om de ouders van de kinderen als groep te vertegenwoordigen. Het OC vormt op die manier een schakel tussen de ouders en de school. Het OC stelt zich als taak eventuele problemen te signaleren en bespreekbaar te maken en een adviserende rol te vervullen. 

De activiteiten die we organiseren brengen geld op. Deze centen komen ten goede aan alle kinderen van de school. Een greep uit de vele zaken die het oudercomité ondersteunt: 

  • Sint
  • Aankopen materiaal (muziekinstallatie – didactisch materiaal – speelgoed voor buiten – …) 
  • Sneeuwklassen zesde leerjaar 
  • Pasen
  • ...

Elke leerkracht krijgt ook een bepaald budget voor zijn klas waarmee deze iets kan aankopen dat tijdens de lesuren kan gebruikt worden. 

Om al deze zaken tot een goed einde te brengen zijn nieuwe leden steeds welkom.

Structuur OC 

  • Voorzitters: Kristof Deknop en Lore Vandenbrempt

  • Secretaris: Elke De Laat

  • Penningmeester: David Van Damme 

Dit is de website van het oudercomité.