Organisatiestructuur

Print

Het organogram stelt Groep Dilbeek visueel voor. Je ziet welke stromen en teams er zijn, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Het organogram zegt dus niet wie in welk team werkt of hoeveel mensen er tot een bepaalde stroom behoren, maar geeft er wel het grote kader voor.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat vanaf 2019 gemeente en OCMW één gezamenlijk organogram moeten hebben. Dilbeek ging zelfs nog een stuk verder. De gemeenteraad keurde in mei 2018 één organogram goed voor de hele Groep Dilbeek.

De werking is verdeeld in 4 primaire stromen. Deze stromen leveren rechtstreeks diensten en producten aan de burger. Daarnaast is er één interne stroom ondersteunende diensten en specialisten, die als opdracht heeft om de werking van de primaire stromen en teams te ondersteunen en te optimaliseren.

  • Openbare ruimte                                             ║
  • Burgerzaken en wonen&ondernemen            ║primair
  • Welzijn                                                            ║
  • Vrije tijd                                                          ║
  • Ondersteunende diensten en specialisten

Voor de leesbaarheid is het organogram opgedeeld in 2 schema’s: eentje van het personeelsniveau en daarnaast een van het bestuursniveau.