Organisatie

Het beleid, dat door de politici wordt uitgestippeld en beslist, wordt uitgevoerd door de administratie. Om alle opdrachten - zoals het uitreiken van rijbewijzen, het onderhouden van straten, het ontwikkelen van een divers vrijetijdsaanbod, het afleveren van omgevingsvergunningen, het innen van belastingen, het waken over de openbare orde - en projecten - zoals de bouw van een gemeenteschool, de heraanleg van een dorpskern - in goede banen te leiden is een goed doordachte organisatiestructuur nodig. 

Hoe deze opgebouwd is, en welke de belangrijkste rollen zijn, vindt u hieronder.