Oproep tot sponsoring sport evenementen

Op zaterdag 15 april organiseert de gemeente Dilbeek samen met sportevenmentenbureau Golazo een gravelbike-tocht doorheen het Pajottenland, met start- en aankomstplaats in Dilbeek.
De gemeente is hiervoor op zoek naar bedrijven die een steentje willen bijdragen aan de fietsprojecten en -evenementen van de gemeente, met als doel zoveel mogelijk Dilbekenaren aan het sporten te krijgen.

Het minimale sponsorbedrag bedraagt 4.000 euro. Geïnteresseerden kunnen zich per mail richten tot sport@dilbeek.be voor meer details over het evenement en de verschillende fietsprojecten, en dit vóór 28 februari.