Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen