Werp een andere blik op de Dilbeekse begraafplaats

In 2021 maakten de gemeente Dilbeek en de intergemeentelijke samenwerking voor cultuur en erfgoed ZENDER een inventarisatie, studie en waardering op over de begraafplaats van Dilbeek. Daaruit bleek dat diezelfde begraafplaats van bovenlokaal belang is. De resultaten van de studie werden verwerkt in een brochure met kaart.

Vijftig jaar geleden besliste de federale overheid om eeuwigdurende concessies (= een concessie is een aangekochte rustplaats op een begraafplaats) om te zetten naar 50-jarige concessies. Deze periode van 50 jaar loopt nu ten einde. Worden concessies niet vernieuwd, dan wordt het grafteken eigendom van de gemeente Dilbeek. Afhankelijk van de erfgoedwaarde, kan de gemeente beslissen om deze graftekens te behouden of te verwijderen, om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling. Daarom drong een inventarisatie, studie en waardering zich op.

 De resultaten van deze studie werden verwerkt in een brochure met kaart. De brochure bestaat uit historische informatie over onder meer de architecten die de uitstraling van de begraafplaats bepaalden en de bijzondere perken. De binnenzijde van de folder kan beschouwd worden als een schatkaart om op zoek te gaan naar enkele graven die om één of andere reden bijzonder zijn. De folder zal gratis ter beschikking worden gesteld aan de hoofdingang van de begraafplaats in de d’Arconatistraat. Maar je kan hem ook hieronder downloaden.