Watergroep verwittigt klanten bij storingen

Sinds 24 oktober is de Watergroep gestart met de automatische verzending van sms’en en e-mailberichten bij ongeplande storingen en werken aan de watervoorziening.

Dat betekent dat alle inwoners een mail of een telefonisch bericht krijgen wanneer zich een incident voordoet op het waternet. In die boodschap staat telkens wat er aan de hand is en wanneer de storing ten laatste terug van de baan is.

Dat gebeurt helemaal automatisch, je hoeft je niet in te schrijven. De enige voorwaarde is dat de Watergroep een geldig mailadres of gsm-nummer van je moet hebben.

 

De meest recente informatie over storingen en werken is ook nog steeds terug te vinden op www.dewatergroep.be/storing. Klanten kunnen ook altijd telefonisch bij de Watergroep terecht via 02 238 96 99.