Nieuwe bos krijgt de naam Mullebos

Het aan te leggen bos aan de Koeivijverstraat en de Hof ter Mullenstraat krijgt de naam Mullebos. Na de goedkeuring van de subsidie eind vorig jaar, kan nu echt begonnen worden met de aanleg. In 2026 zou het jonge bos klaar moeten zijn om te groeien.

Het gebied van 4,25 ha werd in 2020 aangekocht met de steun van het Vlaamse Randfonds en het Agentschap voor Natuur en Bos.

De percelen zijn onderdeel van het groene netwerk uit het Breugelproject en maken deel uit van de vallei van de Laarbeek en de Molenbeek. De gronden vormen zo mee een belangrijke groene as in ons landschap en bieden kansen voor een recreatief netwerk. Dit project kadert ook in de Vlaamse doelstelling om meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand te creëren.

Participatie

Vorig jaar werd in samenwerking met partner Bos+ een participatietraject opgezet. Er werden gesprekken gevoerd met verschillende groeperingen en in een publieke enquête gaven 339 mensen hun mening over de toekomst van het bos. ​Al deze ideeën dienden als basis voor het opstellen van een “conceptenplan”. 

Het doel is om een duurzaam en ecologisch bos te creëren dat toegankelijk is voor verschillende doelgroepen maar ook een rustplek kan zijn voor individuen. Er wordt ook plaats gemaakt voor educatie, om de volgende generatie bewust te maken van het belang van (een) bos.

Het lager gelegen perceel van het Mullebos, waar zich nu een populierenaanplanting bevindt, zal niet toegankelijk gemaakt worden. Dit perceel zal beheerd worden als een volwaardige natuurplek, waarbij de populieraanplantingen geleidelijk en natuurlijk worden omgezet naar een gemengd bos.

Ook kregen de deelnemers  de kans om een naam te bedenken voor dit bos. De naam die werd gekozen is “Mullebos”. De naam verwijst naar de aangrenzende Hof ter mullenstraat.

Subisidies

Het plan werd door het Agentschap Natuur en Bos goed bevonden en op 8 Oktober 2021 werd er door het Agentschap Binnenlands bestuur in kader van het Vlaamse Randfonds, onder de bevoegdheid van minister Weyts, een subsidiebedrag goedgekeurd van 324.360€. Met dit bedrag zal de Gemeente Dilbeek de komende jaren werk maken van de eigenlijke inrichting van het toekomstige Mullebos. Hierdoor zullen er minstens circa. 5000 bomen bij aangeplant worden.

Een deel daarvan werd al uitgevoerd, maar de grote inrichtingswerken nemen nog enkele jaren in beslag. Als alles goed gaat moeten alle werken afgelopen zijn in 2026. Dan zal het jonge bos toegankelijk gemaakt worden en intussen verder kunnen groeien.

logo pro natura  logo Vlaanderen is natuur