Heraanleg Bodegemstraat en Ternatstraat van start

Print

Op 15 juni starten de werken aan de Bodegemstraat en Ternatstraat. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor de bewoners en het doorgaand verkeer. De werken zullen ruim een jaar in beslag nemen.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, wat betekent dat we twee rioleringsbuizen zullen aanleggen: een rioleringsbuis voor het vuile water dat naar een waterzuiveringsinstallatie afloopt en een rioleringsbuis voor het regenwater dat we laten afvloeien naar de natuurlijke beekstructuren.

Om de verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker te verbeteren worden er fietspaden aangelegd, dit veilig gescheiden zijn van de weg. Daarnaast zal ook de volledige weg vernieuwd worden en leggen we veilige en toegankelijke bushaltes aan.

Het volledige project loopt van aan de grens met Ternat tot aan de Vlaanderenlaan. Op 15 juni start de eerste fase van aan aan het kruispunt met de Kerkberg tot aan de Vlaanderenlaan.

Eerst zal er gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel. Nadat de volledige riolering aangelegd is, zullen ook de overkoppelingen op de nieuwe riolering gebeuren. Hierna volgt de opbouw van de weg, fietspaden en voetpaden.

Er zal een omleiding ingesteld worden via de Schepdaalstraat naar Ninoofsesteenweg en van de Ninoofsesteenweg naar de Bodegemstraat.

Op bovenstaande pagina kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken.

Er was een informatieavond gepland voor de omwonenden, die door de Coronamaatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden. De presantatie die toen gegeven zou worden, kan je hieronder bekijken.