Gemeentemonitor bevraagt bewoners over Dilbeek

Print

Vanaf deze week valt bij sommige Dilbekenaren een brief in de bus met de uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentemonitor. Dat is een burgerbevraging van de Vlaamse overheid die de staat van elke gemeente of stad in kaart brengt.

Data, informatie en kennis zijn immers essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen.

Vanaf 9 september bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).