Contactonderzoek van start: fraudeurs gemeld

Print

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kunt u echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? 

Enkele tips:  

Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers.  

Wordt u opgebeld als patiënt?  

  • De telefonist heeft van uw huisarts uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. 
  • Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren. 
  • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor u ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop u in isolatie bent gegaan.  

Wordt u opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon? 

  • Dan krijgt u niet de vraag met wie u allemaal contact hebt gehad.  
  • Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar uw beroep, om na te gaan of u veel contact hebt met kwetsbare personen.  
  • Mogelijk vraagt hij ook naar uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat u niet kunt werken. 

Wees voorzichtig met welke informatie u precies deelt. Contactonderzoekers zullen bijvoorbeeld nooit bankgegevens vragen, of proberen te weten wanneer u thuis bent.  Vindt u de vragen raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denkt u te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie. 

U vindt alle informatie over het contactonderzoek op de website van Zorg en Gezondheid