Nieuwbouw school en speelpleinwerking op Begijnenborre

Omschrijving

Op de site van Begijnenborre komt een nieuwbouw die onderdak moet bieden aan zowel de speelpleinwerking als kleuterschool Jongslag. Bepaalde delen van het gebouw worden gedeeld, andere zullen exclusief ter beschikking zijn van de aparte werkingen.

Sinds jaar en dag wordt op de site van Begijnenborre de speelpleinwerking georganiseerd. Ook een kleuterschool huist er sinds 2014. Toen was dat de vrije kleuterschool Sint-Alena die in 2018 werd overgenomen door de gemeenteschool Jongslag.

Omdat de gebouwen op Begijnenborre in steeds slechtere staat raakten en er tegelijk een dreigend capaciteitstekort was voor basisonderwijs in Dilbeek, werd in 2015 door de gemeenteraad beslist om via een wedstrijd met de Vlaamse bouwmeester een oproep te lanceren voor het ontwerp van een nieuwe kleuterschool en speelpleinwerking.

Een jaar later in juni 2016 werd het winnende architectenbureau aangesteld. Dit is een tijdelijke vereniging van Atelier Starbak Strebicki, Carton123 architecten en Natural Born Architects.Ondertussen is een aannemer aangesteld en werd de start der werken vastgelegd op 4 november 2019.

Voor het bouwen van de kleuterschool heeft de gemeente trouwens subsidies verkregen via Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.

Ontwerp

In het nieuwe gebouw zal plaats zijn voor 8 klassen en een capaciteit van 150 kinderen voor de speelpleinwerking.

Naast huisvesting voor kleuterschool en speelpleinwerking, is het ook de bedoeling om zowel het park als de infrastructuur zoveel mogelijk te laten benutten door Dilbekenaren. Het speelterrein blijft publiek toegankelijk. Zo bouwen we niet alleen een duurzaam gebouw maar zorgen we ook voor een zo breed mogelijk gebruik van het gebouw en de speelsite. 

Hierdoor gaan we ook duurzaam om met te bebouwen oppervlakte en publieke investeringen.

De bomencirkel op het terrein is een beschermd landsschapselement, een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp was dan ook dat geen enkele boom zou sneuvelen.

Op het ontwerp kan je zien hoe het gebouw tussen en rond de bestaande cirkel van lindebomen zal komen te staan.

 

 

Tijdens de werken

De kleuterschool kan gewoon in haar huidige lokalen blijven tijdens de bouw, maar kan buiten natuurlijk enkel spelen op het lager gelegen deel van het terrein waar geen bouwwerf is. De speelpleinwerking is tijdelijk verhuisd naar jeugdcentrum Castelhof in Sint-Martens-Bodegem.

Wat de mobiliteit rond en naar de site betreft zal de hinder op doorgaand verkeer beperkt zijn. Ouders van de kleuters worden steeds op de hoogte gebracht van mogelijke problemen bij het ophalen en afzetten van hun kinderen.

Het streefdoel is om in de herfstvakantie van 2020 de kleuterschool te verhuizen naar de nieuwe lokalen en dat in de zomer van 2021 de speelpleinwerking terug zal kunnen doorgaan op de site. 

Documenten