Mullebos - fase 4: uitvoering

In 2020 werd reeds proactief een deel van het perceel bebost om een voorsprong te nemen in de groei. Ondertussen werden burgers bevraagd en het ontwerp uitgetekend.
In 2023 zijn we van start gegaan met de verdere uitvoering van het project.

  • februari 2023: Kiemkracht begint met de voorbereiding van de plantactie met ’t Keperke en plant reeds de grotere bomen aan.
  • 3 maart 2023: Op de plantactie met de leerlingen van het vierde leerjaar van ’t Keperke werden 2.246 bomen aangeplant op 3.151m² zie ook https://www.dilbeek.be/nl/nieuws/boomplantacties-dilbeek

De komende twee jaar wordt intensief verder gewerkt aan de aanleg van wandelwegen, het integreren van natuurlijke speelelementen en het aanplanten van de resterende bomen.