Mullebos - fase 3: ontwerp

Waarover gaat het?

In deze fase worden de plannen opgemaakt om van Mullebos een volwaardige toevoeging te maken aan het arsenaal van recreatieve groene ruimte in Dilbeek. 

Met het bebossen van deze percelen wordt het waardevol, natuur- en valleinetwerk versterkt én wordt met het opwaarderen van de ontdekte walgracht een stukje erfgoed teruggebracht in dit gebied.  

Het project bestaat uit twee deelgebieden in het zuidoosten van het grondgebied van de gemeente Dilbeek op zo’n 800 meter van de Sint-Annakapel (Sint-Anna-Pede). 

Het zuidelijke projectgebied is een boszone die ook in de toekomst enkel een ecologische functie zal behouden. Het nieuwe bos in het noorden wordt ingericht als natuur- én recreatiezone. Op deze manier spelen we in op de wensen van de Dilbekenaar, die volgens de enquête omtrent dit project vooral nood had aan ruimte voor ‘spel’, ‘natuur’ en ‘rust’.

Voorontwerp

 

Motte: De restanten van de motte vormen de centrale ontmoetingsplaats binnen het project. Als uitkijkpunt en picknickplek kan van hieruit de hele site verder verkend worden. De link met de Molenbeek wordt hersteld door het verder uitgraven van de restanten van de walgracht, waaraan een klimparcours en een vlonderpad gekoppeld worden. 

Open speelveld: Het bestaande grasland blijft behouden als grote open zone waar individuen en groepen vrij kunnen spelen. Dit speelveld wordt begrensd door kleinere elementen zoals wilgentunnels. In de overgang van grasland naar bosgebied worden verschillende kleinfruitsoorten aangeplant als plukbos. 

Zone met gracht: Het beekje dat nu als gracht naast de weg ligt, wordt verlegd doorheen het project waardoor een natuurlijk water- en spelelement ontstaat. In deze zone is plaats voor avontuurlijk spelen op het parcours over het water, het blotevoetenpad en in de klimbomen. 

Bos: In deze zone krijgt het bos volop de kans om zich verder te ontwikkelen tot een speelbos. Hier kunnen kinderen en jongeren volop kampen bouwen tussen de bomen en struiken. In het oosten komt een natuurlijke zitplek met zicht op de motte en de vallei. 

Het ontwerp heeft aandacht voor...

Ecologie:  

De naam zegt het zelf, Op deze plek groeit een nieuw bos. Een groot deel van de site is reeds opnieuw aangeplant en krijgt de kans om verder te ontwikkelen, aansluitend op bestaande groenstructuren. Het bos wordt afgewisseld met open plekken, aan de toegangszones en op uitzichtpunten. Zo komt een variatie aan groenvormen op de site, belangrijk voor de biodiversiteit. Het bos, de graslanden, oevers en overgangszones krijgen een aangepast, ecologisch groenbeheer om zo verschillende waardevolle habitats te combineren. 
 

Water

De Molenbeek - Pedebeek stroomt van west naar oost door het nieuwe bos. In het noorden van de site zijn duidelijke restanten aanwezig van een motte (een versterking op aarden heuvel). Vanop deze heuvel, centraal in het gebied, is de gehele site in één oogwenk te overzien. Zo zijn de verschillende elementen binnen de site snel terug te vinden en wordt sociale controle gegarandeerd. De vroegere gracht rond deze motte wordt opnieuw ingezet als overstromingsgebied om zo de overstromingsdruk op enkele woningen stroomafwaarts te verminderen. 

Toegankelijkheid

We kiezen uiteraard voor hoofdpaden die maximaal toegankelijk zijn voor alle gebruikers…Een speels pad maakt ook de rest van de site toegankelijk. De toegangszones tot de site zijn duidelijk zichtbaar en uitgerust met infopanelen, fietsenrekken en een poortelement dat de herkenbaarheid van de site verhoogt. Autoverkeer wordt niet toegelaten binnen het projectgebied en blijft dus beperkt tot de aanliggende wegen. 

Spelen:  

In het Mullebos wordt avontuurlijk spelen mogelijk voor jong en oud. Zo worden klimparcours, speeltuigen en een vlonderpad afgewisseld met een echt bos om kampen te bouwen. Op deze manier kunnen ook groepen, zoals de jeugdbewegingen of nabijgelegen scholen de plek gebruiken. 

Spelen met Bruegel: 

De vallei waarin het project gelegen is, is ook wel gekend als de Bruegelvallei. Hier is het landschap dat Bruegel heeft vastgelegd op zijn schilderijen nog herkenbaar aanwezig. De rijke fantasie die Bruegel aan de dag legt in veel van zijn pentekeningen en schilderijen, vormt de inspiratie voor de vormgeving van toegangen, spelelementen en materialen binnen het project. Op deze manier krijgen de speelse objecten van Bruegel een eigentijdse plaats in het landschap.