Mullebos - fase 2: participatie

Waarover gaat het?

Aan de Koeivijverstraat en de Hof Ter Mullenstraat komt een bos. Omdat we willen dat iedereen daar kan van genieten, hoorden we graag van jou hoe jouw ideale bos eruitziet. 

Doel van participatie

  • Info-promo 
  • Betrokkenheid 
  • Bewustmaken 
  • Open-mind 
  • Draagvlak creëren 

Er werden verschillende participatietrajecten opgezet. 

  • Strategisch overleg met belanghebbende organisaties en overheidsinstellingen die in de nabije omgeving van de percelen gronden bezitten of gebruik maken van de geleverde ecosysteemdiensten. 
  • Open gesprek met nabijgelegen jeugd- en gezinsboerderij Neerhof met gekend aanbod voor scholen 
  • Interactieve workshop met twee klassen van de nabijgelegen lagere school ’t Keperke. 
  • Burgers, omwonenden en geïnteresseerden konden meedenken over de mooie toekomst van dit perceel zullen hun inbreng kunnen doen door middel van een enquête. De naamgeving van het nieuwe bos was onderdeel van de enquête. 

Resultaten enquête

In de publieke enquête gaven 339 mensen hun mening over de toekomst van het bos. ​Al deze ideeën dienden als basis voor het opstellen van een “conceptenplan”.  

Zo vinden de buurtbewoners het bos een belangrijke plek en willen graag dat het een ecologisch waardevol bos wordt, waar voornamelijk rustig gewandeld kan worden. De ecologische waarde van het bos staat voor velen op nummer één. Daarom is het belangrijk dat de inrichting en aanplanting gefocust is op biodiversiteit en natuurwaarde.  

De buurtbewoners willen de waardevolle natuur ook kwalitatief kunnen beleven. Concreet is er nood aan een wandelpad door de wilde natuur. Het is belangrijk dat het hier stil, afgezonderd, rustig… is. Langs dit wandelpad komen dan zitbanken en educatieve borden.  

Daarnaast willen ze wilde speelnatuur, met klimelementen en -bomen, speelse elementen langs het water en plaats om veilig te ravotten.  

Uit de bevraging komen ook voorstellen voor een naam. De meest voorkomende voorstellen waren: - Koeivijverbos - Mullenbos (of varianten als “bos ter mullen”, “mullebos”) - Pedebos (of varianten) 

Uiteindelijk werd voor de naam ‘Mullebos’ gekozen. De naam verwijst naar de aangrenzende Hof ter mullenstraat.

 
Wat zou je er graag doen?
 
Welke speelelementen?